M1 - KONCERT BEZ BARIÉR

22.9.2018 so  M1  8 €, 2 € ŤZP-S  Stĺpová sieň,  16.00 h

Koncert bez bariér


Slovenský komorný orchester
Ewald Danel,
umelecký vedúci
Jakub Junek, husle

 

Wolfgang Amadeus Mozart      Divertimento F dur, KV 138

Joseph Haydn       Koncert pre husle a orchester C dur, Hob.VIIa:1
Maria Theresia von Paradis       Sicilienne
Ludwig van Beethoven        Sláčikové kvarteto č. 16 F dur, op. 135 3. časť
Robert Schumann      Snenie z cyklu Detské scény, op. 15
Jaroslav Ježek      Piesne

 

 

Už po siedmykrát zaradil umelecký vedúci Slovenského komorného orchestra Ewald Danel do dramaturgie koncertov popoludnie pre zdravotne postihnutých. Koná sa pravidelne na jeseň. Tohtoročný koncert BEZ BARIÉR zaznie v prekrásnej Stĺpovej sieni Slovenskej filharmónie, v sobotu 22.9.2018. Hosťom a sólistom popoludnia bude fenomenálny český huslista Jakub Junek.

Mladý interpret sám pred niekoľkými rokmi zvíťazil nad ťažkým ochorením. Po neúnavnom boji sa v plnej kondícii opäť vrátil na koncertné pódiá doma i v zahraničí. Návštevníci sa môžu tešiť na zaujímavo ladený program zostavený z diel Wolfganga Amadea Mozarta, Josepha Haydna, Ludwiga van Beethovena, Roberta Schumanna, doplnený o populárnu Sicilienne rakúskej skladateľky a interpretky Marie Theresie von Paradis (1759 - 1824). Na záver zaznejú nezabudnuteľné piesne Jaroslava Ježka. Koncert BEZ BARIÉR sa uskutoční v sobotu 22. septembra o 16-tej.


Bezbariérový vstup do koncertnej siene je zabezpečený zo služobného vchodu SF - Medená ul. č. 3

M1 - KONCERT BEZ BARIÉR

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica Slovenská filharmónia

Nám. Eugena Suchoňa 1, 816 01 Bratislava

email: vstupenky@filharmonia.sk

Otváracie hodiny

Otvorené v pracovných dňoch

po 9.00 - 14.00 h , ut - pia 13.00 - 19.00 h
a vždy hodinu pred koncertom v mieste jeho konania

Študentom, dôchodcom, zdravotne postihnutým a držiteľom Kariet EURO<26, ISIC, ITIC a držiteľom preukazu Bratislava Card poskytuje Slovenská filharmónia zľavy.

Zľavy je možné uznať po preukázaní sa príslušným dokladom pri kúpe vstupeniek v pokladni Slovenskej filharmónie.

 

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy a Bratislava Card.

Pozor: vrátenie vstupného je možné iba v prípade zmeny termínu alebo zrušenia koncertu.