S2 - SKO / SPEVÁCKY ZBOR CANTILENA, SENICA

26.05.2019  ne  S2  6 €  Kostol Zvestovania Pána ( Františkáni),  15.00 h

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel,
dirigent
Spevácky zbor Cantilena, Senica
Jozef Chabroň,
zbormajster

 

Gordon Young    Alleluia

László Halmos    Jubilate Deo
László Halmos    Kyrie z Omše h mol

Jacobus Gallus-Handl   Ecce quomodo moritur iustus
Josquin Des Prez     El Grillo
Orlando di Lasso   O occhi manza mia
Jacobus Gallus-Handl     Ecce quomodo moritur iustus
Sergej Rachmaninov   Bogorodice Devo radujsja
Valentino Miserachs    Cantate Domino
Carl Orff    Odi et amo
Spirituál: All my trials
Emily Crocker   Benedictus and Hossanna
Jozef Podprocký     Suita domestica, podľa zápisov v levočskom Pestrom zborníku

Romuald Twardowski    Mariánsky triptych
Antonio Vivaldi    Gloria D Dur, RV 589 (1. časť)
Wolfgang Amadeus Mozart      Ave verum corpus, KV 618
Antonín Dvořák      Biblické písně, op. 99 (výber)

 

S2 - SKO / SPEVÁCKY ZBOR CANTILENA, SENICA

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica Slovenská filharmónia

Nám. Eugena Suchoňa 1, 816 01 Bratislava

email: vstupenky@filharmonia.sk

Otváracie hodiny

V pondelok 7. októbra sa začne predaj vstupeniek na jednotlivé koncerty v sezóne 2019/2020 a voľný výber koncertov.

Otvorené v pracovných dňoch

po 9.00 - 14.00 h , ut - pia 13.00 - 19.00 h
a vždy hodinu pred koncertom v mieste jeho konania

Študentom, dôchodcom, zdravotne postihnutým a držiteľom Kariet EURO<26, ISIC, ITIC a držiteľom preukazu Bratislava Card poskytuje Slovenská filharmónia zľavy.

Zľavy je možné uznať po preukázaní sa príslušným dokladom pri kúpe vstupeniek v pokladni Slovenskej filharmónie.

 

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy a Bratislava Card.

Pozor: vrátenie vstupného je možné iba v prípade zmeny termínu alebo zrušenia koncertu.