M10 - KUKURA ČÍTA BIBLIU

17.04.2019  str  M10  15, 12 €  Koncertná sieň SF,  19.00 h

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Rastislav Štúr,
dirigent
Jozef Chabroň, zbormajster
Zuzana Paštéková, husle
Rastislav Ballek, režijná spolupráca

 

Juraj Kukura číta Bibliu


Joseph Haydn

Die Vorstellung des Chaos, úvod z oratória Stvorenie, Hob.XXI:2
Johann Sebastian Bach

Ach Herr, lass dein lieb Engelein, chorál z Jánových pašií, BWV 245
Johann Sebastian Bach - Leopold Stokowski

Chorál z Veľkonočnej kantáty Erfreut euch, ihr Herzen, BWV 66
Felix Mendelssohn Bartholdy
Nun danket alle Gott, chorál zo Symfónie č. 2 B dur, op. 52 Lobgesang
Sehet, welch' eine Liebe, zbor z oratória Paulus, op. 36
Siehe, der Hüter Israels, zbor z oratória Eliáš, op. 70
Johannes Brahms Wie lieblich sind deine Wohnungen, zbor z Nemeckého rekviem, op. 45
Gabriel Fauré     Sanctus z Rekviem, op. 48
Franz Liszt     Stabat mater speciosa z oratória Kristus, S. 3
Johann Paul von Westhoff    Imitazione delle campane
Johann Sebastian Bach - Max Reger

O Mensch, bewein' dein' Sünde gross, BWV 622
Johann Sebastian Bach

Wir setzen uns mit Tränen nieder z Matúšových pašií, BWV 244

 


 

Príbehy Starého Zákona, Evanjeliá, Žalmy, Litánie... nepreberné žriedlo inšpirácie pre náš každodenný život a zároveň pre všetky druhy umenia. Novodobé dejiny európskej hudby súvisia vo svojich prvopočiatkoch práve so spevom sakrálnych nápevov s biblickými textami. Táto výrazná niť sa naďalej vinie dejinným procesom ako jeden zo zásadných prvkov akýchkoľvek poetík, žánrov a štýlov. Zatiaľ čo v oblasti svetskej hudby často dochádzalo k prudkému procesu individualizácie týchto autorských poetík, sakrálna hudba prepojená na Bibliu má výrazného spoločného menovateľa, platného pre všetky epochy. Žiarivým vzorom je tvorba Johanna Sebastiana Bacha, na ktorý sa odvolávali a na ktorý nadväzovali majstri hudby 19. storočia.

 

M10 - KUKURA ČÍTA BIBLIU

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica Slovenská filharmónia

Nám. Eugena Suchoňa 1, 816 01 Bratislava

email: vstupenky@filharmonia.sk

Otváracie hodiny

Otvorené v pracovných dňoch

po 9.00 - 14.00 h , ut - pia 13.00 - 19.00 h
a vždy hodinu pred koncertom v mieste jeho konania

Študentom, dôchodcom, zdravotne postihnutým a držiteľom Kariet EURO<26, ISIC, ITIC a držiteľom preukazu Bratislava Card poskytuje Slovenská filharmónia zľavy.

Zľavy je možné uznať po preukázaní sa príslušným dokladom pri kúpe vstupeniek v pokladni Slovenskej filharmónie.

 

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy a Bratislava Card.

Pozor: vrátenie vstupného je možné iba v prípade zmeny termínu alebo zrušenia koncertu.