C4 - SMETANA, DANZI, MENDELSSOHN

07.02.2019  štv  C4  13, 10 €    Koncertná sieň SF,  19.00 h

Slovenská filharmónia
Jakub Klecker,
dirigent
Cyril Šikula, flauta
Jozef Eliáš, klarinet

 

Bedřich Smetana     Hubička, predohra k opere
Franz Danzi      Concertante pre flautu, klarinet a orchester B dur, op. 41
Felix Mendelssohn Bartholdy      Symfónia č. 3 a mol, op. 56 Škótska

 

Národne orientovanou operou Hubička si Smetana chcel opäť získať pražské publikum po tom, ako ho odradil „modernistickými" titulmi. Predohra, škovránčia  pieseň Barči a uspávanka Vendulky sa stali ihneď hitmi. Nemecký violončelista a skladateľ s talianskymi koreňmi Franz Danzi bol vo svojej dobe uctievanou hudobníckou osobnosťou. Jeho umenie ocenil aj Mozart. Danzi bol hudobníckym tútorom Carla Mariu von Webera. Napriek tomu, že hral na violončele, dnes  sú známe predovšetkým jeho skladby pre dychové nástroje; dychové kvintetá, štyri flautové koncerty a Concertante pre flautu, klarinet a orchester. Felix Mendelssohn Bartholdy bol všestrannou osobnosťou; okrem toho, že hojne komponoval, venoval sa manažovaniu hudobnej produkcie a veľmi často cestoval. Svoje potulky svetom neraz využil vo svojich skladbách - akýchsi reminiscenciách na chvíle prežité v zahraničí. Veľmi silne na neho v tomto smere zapôsobil  pobyt v Škótsku; ten spracoval v predohre Hebridy a v elegickej 3. symfónii.

C4 - SMETANA, DANZI, MENDELSSOHN

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica Slovenská filharmónia

Nám. Eugena Suchoňa 1, 816 01 Bratislava

email: vstupenky@filharmonia.sk

Otváracie hodiny

Otvorené v pracovných dňoch

po 9.00 - 14.00 h , ut - pia 13.00 - 19.00 h
a vždy hodinu pred koncertom v mieste jeho konania

Študentom, dôchodcom, zdravotne postihnutým a držiteľom Kariet EURO<26, ISIC, ITIC a držiteľom preukazu Bratislava Card poskytuje Slovenská filharmónia zľavy.

Zľavy je možné uznať po preukázaní sa príslušným dokladom pri kúpe vstupeniek v pokladni Slovenskej filharmónie.

 

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy a Bratislava Card.

Pozor: vrátenie vstupného je možné iba v prípade zmeny termínu alebo zrušenia koncertu.