K3 - KLAVÍRNY RECITÁL JINHYUNG PARK

05.02.2019  ut  K3  10 €   Malá sála SF,  19.00 h

Jinhyung Park, klavír

 

Fryderyk Chopin
Balada č. 1 g mol, op. 23
Balada č. 2 F dur, op. 38
Balada č. 3 As dur, op. 47
Balada č. 4 f mol, op. 52
24 prelúdií, op. 28

 

Fryderyk Chopin - azda najslávnejší skladateľ hudby pre klavír sa venoval takmer výlučne tvorbe pre tento sólový nástroj. Jeho doménou boli filigránsky prepracované miniatúry. O niečo robustnejšie a výpravnejšie sú jeho štyri Balady. Údajne sa v nich skladateľ nechal inšpirovať literárnymi dielami Adama Mickiewicza; táto téza však nie je dostatočne podložená relevantnými dôkazmi. Chopin v Baladách nadviazal na beethovenovského ducha a využíva dynamické evolučné postupy. Dvadsaťštyri prelúdií je síce cyklom menších útvarov, v zásade však ide o kompaktný celok s logickou vnútornou štruktúrou. Je vždy pozoruhodnou udalosťou, ak prelúdiá zaznejú vcelku.

K3 - KLAVÍRNY RECITÁL  JINHYUNG PARK

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica Slovenská filharmónia

Nám. Eugena Suchoňa 1, 816 01 Bratislava

email: vstupenky@filharmonia.sk

Otváracie hodiny

Otvorené v pracovných dňoch

po 9.00 - 14.00 h , ut - pia 13.00 - 19.00 h
a vždy hodinu pred koncertom v mieste jeho konania

Študentom, dôchodcom, zdravotne postihnutým a držiteľom Kariet EURO<26, ISIC, ITIC a držiteľom preukazu Bratislava Card poskytuje Slovenská filharmónia zľavy.

Zľavy je možné uznať po preukázaní sa príslušným dokladom pri kúpe vstupeniek v pokladni Slovenskej filharmónie.

 

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy a Bratislava Card.

Pozor: vrátenie vstupného je možné iba v prípade zmeny termínu alebo zrušenia koncertu.