K1 - KLAVÍRNY RECITÁL FILIPPO GORINI

20.11.2018  ut  K1  10 €  Malá sála SF,  19.00 h

Filippo Gorini, klavír


Johannes Brahms    Sedem fantázií, op. 116
Arnold Schönberg     Tri klavírne skladby, op. 11
Franz Schubert        Sonáta pre klavír č. 21 B dur, D. 960

 

Johannes Brahms sa vo finálnej fáze svojej profesionálnej kariéry utiahol do úzadia. Veľký majster symfónie sa oddával už len komornej hudbe. O intímnych klavírnych skladbách zaradených do opusov 116 - 119 sám povedal, že sú prejavmi smútku a bôľu. Tri klavírne skladby Arnolda Schönberga stoja na počiatku novej epochy vo vývoji hudobného myslenia, ktorá sa zrieka klasického princípu centra a tonality. Mnohé z princípov tohto hudobného myslenia avizoval vo svojich vrcholných dielach už Ludwig van Beethoven. Patrí k nim aj grandiózna Sonáta B dur - jedno z najrobustnejších diel v dejinách klavírnej hudby.

K1 - KLAVÍRNY RECITÁL FILIPPO GORINI

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica Slovenská filharmónia

Nám. Eugena Suchoňa 1, 816 01 Bratislava

email: vstupenky@filharmonia.sk

Otváracie hodiny

Otvorené v pracovných dňoch

po 9.00 - 14.00 h , ut - pia 13.00 - 19.00 h
a vždy hodinu pred koncertom v mieste jeho konania

Študentom, dôchodcom, zdravotne postihnutým a držiteľom Kariet EURO<26, ISIC, ITIC a držiteľom preukazu Bratislava Card poskytuje Slovenská filharmónia zľavy.

Zľavy je možné uznať po preukázaní sa príslušným dokladom pri kúpe vstupeniek v pokladni Slovenskej filharmónie.

 

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy a Bratislava Card.

Pozor: vrátenie vstupného je možné iba v prípade zmeny termínu alebo zrušenia koncertu.