KOMORNÝ KONCERT Z TVORBY VLADIMÍRA GODÁRA

Ne 14.10. 16.00 Malá sála Slovenskej filharmónie

Komorný koncert Z tvorby Vladimíra Godára


Mucha Quartet
Magdaléna Bajuszová
, klavír

 

Ricercar pre klavírne kvarteto
Talizman pre klavírne trio
Déploration sur la mort de Witold Lutosławski pre klavírne kvinteto
Klavírne kvinteto              premiéra


Vladimír Godár je jedným z priekopníkov a hlavných predstaviteľov slovenskej hudobnej postmoderny.
V Ricercare, Talizmane aj Déploration... vedie dialóg s hudobnou minulosťou, a to najmä vo forme alúzií a hudobných citátov, odkazujúcich na hudbu od renesancie až po súčasnosť. Polyštýlovosť, ktorá vyplýva z takejto kompozičnej techniky, ide ruka v ruke s viacvrstevnosťou vo významovej rovine hudobného diela. V záhlaví partitúry medzičasom už kultového diela Talizman je motto: „Každý človek nosí v sebe svet zložený zo všetkého, čo kedy videl a miloval, a do neho sa neustále vracia, i vtedy, keď sa pohybuje svetom, ktorý mu je cudzí a v ktorom i zdanlivo žije." (François-René de Chateaubriand)

 

KOMORNÝ KONCERT Z TVORBY                    VLADIMÍRA GODÁRA

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica BHS / Reduta

Nám. Eugena Suchoňa 1, Bratislava

email: vstupenky.bhs@filharmonia.sk

Otváracie hodiny

Pondelok 9.00 - 14.00
Utorok - Piatok 13.00 - 19.00 a počas BHS aj hodinu pred koncertom v mieste jeho konania.

Vstupenky na koncerty BHS si môžete zakúpiť online 24 hodín denne na portáli návštevník
alebo v pokladnici Slovenskej filharmónie.