SKO / P. BARRAGÁN, KLARINET

So 13.10. 16.00 Stĺpová sieň Slovenskej filharmónie

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel
, umelecký vedúci
Pablo Barragán, klarinet

 

Jan Václav Stamic          Symfónia č. 1 G dur "Mannheimská"
Eugen Suchoň          Serenáda pre sláčikový orchester, op. 5 ESD 50b
Carl Maria von Weber         Klarinetové kvinteto B dur, op. 34
Ottorino Respighi          Starobylé árie a tance / Antiche arie e danze - Suita č. 3 P.172

 

Serenády pre sláčikový orchester sú veľmi rozšíreným hudobným útvarom. Azda len Grieg a Čajkovskij k nim siahli ako zrelí majstri. Inak sú skôr produktmi mladosti a hľadania nových perspektív. Tak je tomu v prípade pôvabnej Serenády Eugena Suchoňa. Rýchle časti Pochod, Scherzo a Finale zaujmú až útočným vtipom; Uspávanka a Nokturno vrúcnou a hlbokou lyrikou. Nonšalantnosť a plné hudobnícke nasadenie sprevádzajú kompozície Carla Mariu von Webera, známeho koncertného klaviristu a autora, ktorý pohotovo písal diela na objednávku zo strany disponovaných interpretov.

 

Hosťom je španielsky klarinetista Pablo Barragán. Kritika ho považuje za vynikajúceho hudobníka nielen kvôli neodolateľnej interpretácii, ale aj kvôli jeho vášnivému prejavu, schopnosti komunikácie a senzibilite.

SKO / P. BARRAGÁN, KLARINET

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica BHS / Reduta

Nám. Eugena Suchoňa 1, Bratislava

email: vstupenky.bhs@filharmonia.sk

Otváracie hodiny

Pondelok 9.00 - 14.00
Utorok - Piatok 13.00 - 19.00 a počas BHS aj hodinu pred koncertom v mieste jeho konania.

Vstupenky na koncerty BHS si môžete zakúpiť online 24 hodín denne na portáli návštevník
alebo v pokladnici Slovenskej filharmónie.