LOTYŠSKÝ NÁRODNÝ ORCHESTER ANDRIS POGA, DIRIGENT

Sobota 13.10. 19.30 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Lotyšský národný orchester
Andris Poga,
dirigent
Alexander Kniazev, violončelo


Pēteris Vasks     Cantabile pre sláčikový orchester
Dmitrij Šostakovič     Koncert pre violončelo a orchester č. 1 Es dur op. 107
Felix Mendelssohn Bartholdy      Symfónia č. 4 A dur op. 90 Talianska


Lotyšský skladateľ Pēteris Vasks je výraznou osobnosťou na súčasnej svetovej skladateľskej scéne. Hudba je pre neho synonymom slov krása a svätosť a prostriedkom, ktorý môže vniesť svetlo do sféry ľudskej duše. Dmitrij Šostakovič takmer štyridsať rokov tvrdo vzdoroval sovietskemu režimu - v tomto období vznikol aj jeho Prvý violončelový koncert. Felix Mendelssohn Bartholdy žil síce veľmi krátky, ale z hľadiska aktivít intenzívny život. Veľmi rád a často cestoval a každá z ciest ho inšpirovala k skomponovaniu majstrovského diela.

Alexandra Kniazeva, považovaného za dôstojného nasledovníka Mstislava Rostropoviča, naše publikum dobre pozná. Na hosťovanie na BHS si ho tentoraz prizval Lotyšský národný orchester pod taktovkou svojho šéfdirigenta Andrisa Pogu.

 

LOTYŠSKÝ NÁRODNÝ ORCHESTER            ANDRIS POGA, DIRIGENT

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica BHS / Reduta

Nám. Eugena Suchoňa 1, Bratislava

email: vstupenky.bhs@filharmonia.sk

Otváracie hodiny

Pondelok 9.00 - 14.00
Utorok - Piatok 13.00 - 19.00 a počas BHS aj hodinu pred koncertom v mieste jeho konania.

Vstupenky na koncerty BHS si môžete zakúpiť online 24 hodín denne na portáli návštevník
alebo v pokladnici Slovenskej filharmónie.