ČESKÁ FILHARMÓNIA SEMYON BYČKOV, DIRIGENT

Piatok 12.10. 19.30 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Česká filharmónia
Pražský filharmonický zbor

Semyon Byčkov, dirigent 
Lukáš Vasilek
, zbormajster
Christiane Karg, soprán
Elisabeth Kulman, mezzosoprán

 

Gustav Mahler     Symfónia č. 2 c mol Vzkriesenie

 

Chcel svojimi symfóniami objímať všetky svety, všetky vesmíry... Vízie Gustava Mahlera môžu pôsobiť megalomansky, ba až chorobne. On sám celý život trpel nevyjasnenými otázkami vo vzťahu k svojej osobnosti, a preto si vysníval symfonický projekt, v ktorom sa jeho neistota a labilita rozptýlili v masívnych gestách. Už v Symfónii č. 1 naprojektoval postavu Titana, ženúceho sa za odopieraným šťastím. V Symfónii č. 2 tohto Titana uvádza do predpeklia, aby ho však napokon vzkriesil. Mahler prežil svoj profesionálny život najmä ako operný dirigent; Symfónia č. 2 je strhujúcim útvarom na rozhraní reality a divadla. Je súčasne výrazne autobiografickou kompozíciou.
„V hudobnom svete, ktorý je čím ďalej tým viac globalizovaný a uniformný, patrí orchester, ktorý si zachováva autentický výraz a zvuk, k svetovým umeleckým pokladom," uviedol Semyon Byčkov, keď ho Česká filharmónia požiadala, aby sa stal nástupcom milovaného Jiřího Bělohlávka. Semyon Byčkov sa vracia na BHS po dvoch rokoch, keď v roku 2016 účinkoval na festivale s Kráľovským orchestrom Concertgebouw so sídlom v Amsterdame. Koncertom Českej filharmónie si pripomíname 100 výročie vzniku ČSR. (Slovenská filharmónia účinkovala na záverečnom koncerte festivalu Pražská jar 3. 6. 2018).

 

ČESKÁ FILHARMÓNIA                    SEMYON BYČKOV, DIRIGENT

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica BHS / Reduta

Nám. Eugena Suchoňa 1, Bratislava

email: vstupenky.bhs@filharmonia.sk

Otváracie hodiny

Pondelok 9.00 - 14.00
Utorok - Piatok 13.00 - 19.00 a počas BHS aj hodinu pred koncertom v mieste jeho konania.

Vstupenky na koncerty BHS si môžete zakúpiť online 24 hodín denne na portáli návštevník
alebo v pokladnici Slovenskej filharmónie.