JANÁČKOVA FILHARMÓNIA OSTRAVA ILAN VOLKOV, DIRIGENT

Štvrtok 11.10. 19.30 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Janáčkova filharmónia Ostrava
Ilan Volkov, dirigent
Lukáš Vondráček, klavír

 

Modest Petrovič Musorgskij     Noc na Lysej hore
Sergej Rachmaninov      Koncert pre klavír a orchester č. 3 op. 30
Sergej Prokofiev      Symfónia č. 5 B dur op. 100

 

V roku 1830 spôsobil Hector Berlioz rozruch pekelnou scénou Sabatu čarodejníc v jeho Fantastickej symfónii. Vzbudil tak horúčkovitý záujem svojich nasledovníkov o obdobné výjavy. Jedným z nich je aj Noc na Lysej hore Modesta Petroviča Musorgského. Klavírny koncert č. 3 Sergeja Rachmaninova berie poslucháčovi dych už od prvých taktov; prostá, skromná, jednohlasná melódia sólového klavíra je jedným z hudobných divov sveta. Priezračnosť, mužná neha, lyrizmus, ale aj typický sarkazmus a vnútorný nepokoj - to sú hlavné výrazové atribúty Symfónie č. 5 Sergeja Prokofieva.
Víťazstvo Lukáša Vondráčka na „hudobnej olympiáde", k akej možno prirovnať súťaž Kráľovnej Alžbety v Bruseli, bolo pre umelca v roku 2017 obrovským úspechom. Poznajú ho viac vo svete ako u nás a to nielen preto, že už desaťročie žije v Bostone. Hosťujúca Janáčkova filharmónia Ostrava sa na BHS predstaví s izraelským svetobežníkom Ilanom Volkovom, dirigentom „mimoriadnej senzibility, inteligencie a vždy plného nasadenia" (The Guardian).

 

JANÁČKOVA FILHARMÓNIA OSTRAVA          ILAN VOLKOV, DIRIGENT

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica BHS / Reduta

Nám. Eugena Suchoňa 1, Bratislava

email: vstupenky.bhs@filharmonia.sk

Otváracie hodiny

Pondelok 9.00 - 14.00
Utorok - Piatok 13.00 - 19.00 a počas BHS aj hodinu pred koncertom v mieste jeho konania.

Vstupenky na koncerty BHS si môžete zakúpiť online 24 hodín denne na portáli návštevník
alebo v pokladnici Slovenskej filharmónie.