DEJINY OČAMI PAVLA DVOŘÁKA

Historické udalosti pohľadom historika a autora literatúry faktu Pavla Dvořáka https://goo.gl/XYL74n

Odkazy: detail podujatia na stránke inštitúcie

Slovenská národná knižnica - Slovanské múzeum A. S. Puškina
pozýva milovníkov histórie a literatúry faktu na besedu

DEJINY OČAMI PAVLA DVOŘÁKA*

štvrtok, 17. máj 2018 o 17.00 h
Slovanské múzeum A. S. Puškina, Brodzany

DEJINY OČAMI PAVLA DVOŘÁKA