ALLEGRETTO ŽILINA 2018

Hlavným organizátorom festivalu Allegretto Žilina je Hudobné centrum.       Vstupné: 8,- € Platia abonentky SFKU

Sergey Malov, husle, violoncello da spalla (Rusko) - držiteľ Ceny festivalu Allegretto Žilina 2017
Musica aeterna
Peter Zajíček, umelecký vedúci


A. Vivaldi Koncert pre husle a sláčikový orchester op. 8/1 E dur, RV 269 „Jar"
A. Caldara Concerto da camera pre violončelo, dvoje huslí a basso continuo d mol
A. Vivaldi Koncert pre husle a sláčikový orchester op. 8/2 g mol, RV 315 „Leto"
A. Vivaldi Predohra k opere Dorilla in Tempe RV 709
---
A. Vivaldi Sinfonia C dur pre sláčikový orchester a basso continuo RV 114
A. Vivaldi Koncert pre husle a sláčikový orchester op. 8/3 F dur, RV 293 „Jeseň"
A. Vivaldi Koncert pre violončelo, sláčikový orchester a basso continuo a mol RV 419
A. Vivaldi Koncert pre husle a sláčikový orchester op. 8/4 f mol, RV 297 „Zima"

 

ALLEGRETTO ŽILINA 2018

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladňa ŠKO Žilina

Dolný Val 47, Žilina


Otváracie hodiny

V pracovných dňoch 7.00 - 18.00, v deň koncertu do 18.50.