ZÁVEREČNÝ KONCERT FESTIVALU

63. MHF Košická hudobná jar, Štátna filharmónia Košice, Zbyněk Müller - dirigent, Eva Hornyáková - soprán, Michaela Zajmi - mezzosoprán, Michal Lehotský - tenor, Jevhen Šokalo - bas, Český akademický sbor, Michal Vajda - zbormajster. Vstupné: 12- 11- 10- Euro/ lóža 15 Euro.

Dĺžka predstavenia: 2:00

F. von Suppé: Requiem

ZÁVEREČNÝ KONCERT FESTIVALU

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladňa Dom umenia

Moyzesova 66, 040 01 Košice - Staré Mesto

email: vstupenky@sfk.sk

Otváracie hodiny

Pondelok - Štvrtok: 14.00 - 17.00 hod.
Vstupenková pokladňa: 055 2453 123
Umelecká prevádzka: 055 2453 133

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy.