OTVÁRACÍ KONCERT FESTIVALU

63. MHF Košická hudobná jar, Štátna filharmónia Košice, Yu-An Chang - dirigent, Bruno Philippe - violončelo. Vstupné: 12- 11- 10- Euro/ lóža 15 Euro

Dĺžka predstavenia: 2:00

M. Balakirev: Islamey, op. 18
S. Prokofiev: Symfónia - koncert pre violončelo a orchester e mol, op. 125
S. Rachmaninov: Symfonické tance, op. 45

OTVÁRACÍ KONCERT FESTIVALU

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladňa Dom umenia

Moyzesova 66, 040 01 Košice - Staré Mesto

email: vstupenky@sfk.sk

Otváracie hodiny

Pondelok - Štvrtok: 14.00 - 17.00 hod.
Vstupenková pokladňa: 055 2453 123
Umelecká prevádzka: 055 2453 133

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy.