OD RUBÁČA PO VENCE

Ukážka tradície obliekania nevesty v spolupráci s Katedrou hudobnej kultúry PF UMB v Banskej Bystrici a Univerzitným folklórnym súborom Mladosť.

Odkazy: web stránka podujatia

Ukážka tradície obliekania nevesty v spolupráci s Katedrou hudobnej kultúry PF UMB v Banskej Bystrici a Univerzitným folklórnym súborom Mladosť sa uskutoční 25. januára 2018 o 17.30 h v spoločenskej sále Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici.

OD RUBÁČA PO VENCE