TROJKRÁĽOVÉ MATINÉ SO SÚRODENCAMI BABJAKOVCAMI

Koná sa v rámci Nedeľného matiné v Mirbachovom paláci.

Účinkujúci:
Terézia Kružliaková – mezzosoprán (Slovensko)
Ján Babjak – tenor (Slovensko)
Martin Babjak – barytón (Slovensko)
Daniel Buranovský – klavír (Slovensko)

Program:
Mikuláš Schneider-Trnavský (1881 – 1958): Zo srdca op. 35
Mikuláš Schneider-Trnavský (1881 – 1958): Slzy a úsmevy op. 25
Paolo Tosti (1846 – 1916): A vucchella
Vincenzo Bellini (1801 – 1835): Vaga luna, che inargenti
Ruggero Leoncavallo (1857 – 1919): Mattinata
Augusto Rotoli (1847 – 1904): Mia sposa sarà la mia bandiera
Sergej Vasilievič Rachmaninov (1873 – 1943): O, ne grusti z piesňového cyklu 12 romancí op. 14
Piotr Iľjič Čajkovskij (1840 – 1893): Net, toľko tot, kto znal z piesňového cyklu 6 romancí op. 6
Carl Orff (1895 – 1982): Dies, nox et omnia – In taberna II z kantáty Carmina burana
Carl Orff (1895 – 1982): Carmina burana, výber z kantáty v transkripcii pre sólový klavír, arr. Eric Chumachenco
Giuseppe Verdi (1813 – 1901): È lui!... desso... Dio, che nell'alma? Dueto markíza Posu a Dona Carlosa
Gaetano Donizetti (1797 – 1848): Quando le soglie... Dueto Leonory a kráľa Alfonsa z opery Favoritka
Francesco Sartori (1957): Con te partirò
John Francis Wade (1711 – 1786): Adeste fideles

Slovenské vianočné koledy v úprave Milana Nováka (výber)

Ďalšie informácie o programe nájdete na: http://hc.sk/projekt/koncerty-v-mirbachu/koncerty/

 

TROJKRÁĽOVÉ MATINÉ SO SÚRODENCAMI BABJAKOVCAMI