VESMÍR OČAMI DETÍ

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici a Hvezdáreň v Banskej Bystrici - organizačná súčasť Krajskej hvezdárne a planetária M. Hella v Žiari nad Hronom Vás pozývajú na výstavu výtvarných prác celoslovenského kola súťaže Vesmír očami detí.

Trvanie výstavy od – do: 21.11.2017 - 12.1.2018

Odkazy: web stránka podujatia

Výstava bude prebiehať v dňoch 21.11.2017 - 12.1. 2018 v ŠVK BB na 1. poschodí.

VESMÍR OČAMI DETÍ