PRSTOM PO MAPE

Výstava dokumentuje zmeny v ľudskom videní sveta prostredníctvom najkrajších historických máp, vedút a mestských plánov v zbierkach SNK.

Odkazy: detail podujatia na stránke inštitúcie

Slovenská národná knižnica pozýva cestovateľov na výstavu

PRSTOM PO MAPE

ktorá bude verejnosti prístupná od 1. decembra 2017 do 14. apríla 2018*
v priestoroch Literárneho múzea SNK, ul. M. R. Štefánika 11 v Martine.

* vernisáž výstavy sa uskutoční 1. decembra 2017 o 17.00 h v Literárnom múzeu SNK

Mapa je symbol cestovania. Historická mapa odzrkadľuje dejinné zmeny na danom území. Zároveň vyjadruje rozsah poznania generácie, ktorá mapu vytvorila. Je jednak umeleckým dielom, ale zároveň je výsledkom prírodovedného bádania a práce dobových kartografov. Poďte sa pozrieť, ako videli svet tí pred nami.

 

PRSTOM PO MAPE