SCHUBERTOVA „VEĽKÁ“

ŠfK, Gudni A. Emilsson | Marie-Claudine Papadopoulos, husle

Dĺžka predstavenia: 2:00

R. Wagner: Predohra k opere Tannhäuser
C. Saint-Saëns: Koncert pre husle a orchester č. 3 h mol, op. 61
F. Schubert: Symfónia C dur „Veľká"

SCHUBERTOVA „VEĽKÁ“

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladňa Dom umenia

Moyzesova 66, 040 01 Košice - Staré Mesto

email: vstupenky@sfk.sk

Otváracie hodiny

Pondelok - Štvrtok: 14.00 - 17.00 hod.
Vstupenková pokladňa: 055 2453 123
Umelecká prevádzka: 055 2453 133

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy.