SH4 - KUSSER, MARCELLO, MUFFAT

29.05.2018 ut SH4  8€ Malá sála SF, 19.00 h

Koncert v rámci festivalu Dni starej hudby 2017


Musica aeterna
Peter Zajíček
umelecký vedúci / husle
Alfredo Bernardini barokový hoboj


Johann Sigismund Kusser
IV. Ouverture C dur z cyklu Apollon Enjoué, six Ouvertures de Théâtre, accompagnées de plusieurs Airs

 

Alessandro Marcello
Koncert d mol pre hoboj, sláčikový orchester a basso continuo, S.Z799

 

Georg Muffat
IV. Concerto g mol Dulce Somnium z cyklu Exquisitioris harmoniae instrumentalis gravi-jucundae / Ausserlesene mit Ernst und Lust gemengte Instrumentalmusik

 

Johann Sigismund Kusser
VI. Ouverture a mol z cyklu Apollon Enjoué, six Ouvertures de Théâtre, accompagnées de plusieurs Airs

 

Georg Muffat
Ciacona z XII. Concerta G dur Propitia Sydera z cyklu Exquisitioris harmoniae instrumentalis gravi-jucundae / Ausserlesene mit Ernst und Lust gemengte Instrumentalmusik

 

Jednou z obsiahlych kapitol dejín hudby je kapitola o skladateľoch - cestovateľoch a kozmopolitoch. Významnú pozíciu by v nej zaujal bratislavský rodák Johann Sigismund Kusser. Za hudbou a za inšpiráciami cestoval po mnohých európskych krajinách, takže jeho tvorba reflektuje pestrú zmes poetík. Alessandro Marcello - hudobník a šľachtic bol usadenejším typom hudobníka, ktorý bol spojený s Benátkami. Jeho Hobojový koncert d mol sa už od doby svojho vzniku stal „evergreenom" najmä vďaka Adagiu. Cestovateľské vlohy prejavil aj Georg Muffat, potomok francúzskych a škótskych predkov. Bol známy okrem iného prísnymi interpretačnými inštrukciami, ktoré publikoval v súvislosti so skladbami pre sláčikové nástroje.

SH4 - KUSSER, MARCELLO, MUFFAT

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica Slovenská filharmónia

Nám. Eugena Suchoňa 1, 816 01 Bratislava

email: vstupenky@filharmonia.sk

Otváracie hodiny

Otvorené v pracovných dňoch

po 9.00 - 14.00 h , ut - pia 13.00 - 19.00 h
a vždy hodinu pred koncertom v mieste jeho konania

Študentom, dôchodcom, zdravotne postihnutým a držiteľom Kariet EURO<26, ISIC, ITIC a držiteľom preukazu Bratislava Card poskytuje Slovenská filharmónia zľavy.

Zľavy je možné uznať po preukázaní sa príslušným dokladom pri kúpe vstupeniek v pokladni Slovenskej filharmónie.

 

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy a Bratislava Card.

Pozor: vrátenie vstupného je možné iba v prípade zmeny termínu alebo zrušenia koncertu.