S4 - MOZART, PÄRT

17.6.2018 15:00

17.06.2018 ne S4  8€ Katedrála sv. Martina, 15.00 h

Miesto: Katedrála sv. Martina,

Slovenský komorný orchester
Slovenský filharmonický zbor
Ewald Danel
umelecký vedúci / husle
Jozef Chabroň zbormajster
   
   
Wolfgang Amadeus Mozart    Litaniae Lauretanae, KV 109
Arvo Pärt   
Berliner Messe

 

Sakrálna hudba bola pre Wolfganga Amadea Mozarta viac-menej „povinnou jazdou". Veľmi pohotovo dokázal reagovať na podnety zo strany cirkvi a jej hodnostárov. V zásade však Mozartovo „sacrum" spočívalo v božskej dokonalosti pozemských projektov. V tvorbe Arva Pärta je situácia úplne opačná; žiadne z jeho diel nie je „nesakrálne" - hoci je aj určené pre koncertnú prevádzku. Berlínska omša je však ako rozšírené omšové ordinárium typickým sakrálnym útvarom, skomponovaným na objednávku v súvislosti s výročím Katolíckych dní v Berlíne.

S4 - MOZART, PÄRT
Dátumy podujatí
17.6.2018 nedeľa 15:00 hod. Pridať do kalendára KúpiťRezervovať

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica Slovenská filharmónia

Nám. Eugena Suchoňa 1, 816 01 Bratislava

email: vstupenky@filharmonia.sk

Otváracie hodiny

v pracovných dňoch
po 9.00 - 14.00 h , ut - pia 13.00 - 19.00 h
a vždy hodinu pred koncertom v mieste jeho konania

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy a Bratislava Card.

Pozor: vrátenie vstupného je možné iba v prípade zmeny termínu alebo zrušenia koncertu.