SKO7 - BACH

27.5.2018 16:00

27.05.2018 ne SKO7  11,8€ Koncertná sieň SF, 16.00 h

Miesto: Koncertná sieň SF,

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel
umelecký vedúci / husle
Kaspar Zehnder hudobné naštudovanie / flauta
ďalší sólisti dodatočne
    
   
Johann Sebastian Bach    Brandenburské koncerty, BWV 1046-1051

 

S menom Johanna Sebastiana Bacha sa akosi automaticky spája vízia čohosi nadpriemerného, úchvatného, nadčasového, geniálneho.
Túto „božskú" dimenziu Bachovej tvorbe prepožičiava najmä jeho organová hudba. Inak však bol nemecký autor v zásade vzorným dieťaťom
svojej doby. Zmysel pre nadčasovosť a pre vizionárstvo však predsa len prezentoval v niekoľkých tituloch; šestica Brandenburských
koncertov patrí k tomuto typu kompozícií. Bach začal v týchto dielach intenzívne pracovať so zvukom orchestra a v Piatom z nich
dokonca uvoľnil v kolosálnej kadencii krídla aj čembalu - inak otrockému nositeľovi princípu basso continuo.

SKO7 - BACH
Dátumy podujatí
27.5.2018 nedeľa 16:00 hod. Pridať do kalendára Kúpiť

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica Slovenská filharmónia

Nám. Eugena Suchoňa 1, 816 01 Bratislava

email: vstupenky@filharmonia.sk

Otváracie hodiny

v pracovných dňoch
po 9.00 - 14.00 h , ut - pia 13.00 - 19.00 h
a vždy hodinu pred koncertom v mieste jeho konania

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy a Bratislava Card.

Pozor: vrátenie vstupného je možné iba v prípade zmeny termínu alebo zrušenia koncertu.