SKO7 - BACH

27.05.2018 ne SKO7  11,8€ Koncertná sieň SF, 16.00 h

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel
umelecký vedúci / husle
Kaspar Zehnder hudobné naštudovanie / flauta
Saleem Khan trúbka
Barbara Maria Willi čembalo
Ana Ioana Oltean flauta
Igor Fábera hoboj
Matúš Veľas hoboj
Róbert Krchniak hoboj
Peter Kajan fagot
Martin Novák lesný roh
Ján Smutný lesný roh
    
   
Johann Sebastian Bach    Brandenburské koncerty, BWV 1046-1051

 

S menom Johanna Sebastiana Bacha sa akosi automaticky spája vízia čohosi nadpriemerného, úchvatného, nadčasového, geniálneho.
Túto „božskú" dimenziu Bachovej tvorbe prepožičiava najmä jeho organová hudba. Inak však bol nemecký autor v zásade vzorným dieťaťom
svojej doby. Zmysel pre nadčasovosť a pre vizionárstvo však predsa len prezentoval v niekoľkých tituloch; šestica Brandenburských
koncertov patrí k tomuto typu kompozícií. Bach začal v týchto dielach intenzívne pracovať so zvukom orchestra a v Piatom z nich
dokonca uvoľnil v kolosálnej kadencii krídla aj čembalu - inak otrockému nositeľovi princípu basso continuo.

SKO7 - BACH

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica Slovenská filharmónia

Nám. Eugena Suchoňa 1, 816 01 Bratislava

email: vstupenky@filharmonia.sk

Otváracie hodiny

Otvorené v pracovných dňoch

po 9.00 - 14.00 h , ut - pia 13.00 - 19.00 h
a vždy hodinu pred koncertom v mieste jeho konania

Študentom, dôchodcom, zdravotne postihnutým a držiteľom Kariet EURO<26, ISIC, ITIC a držiteľom preukazu Bratislava Card poskytuje Slovenská filharmónia zľavy.

Zľavy je možné uznať po preukázaní sa príslušným dokladom pri kúpe vstupeniek v pokladni Slovenskej filharmónie.

 

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy a Bratislava Card.

Pozor: vrátenie vstupného je možné iba v prípade zmeny termínu alebo zrušenia koncertu.