O4 - ORGANOVÝ RECITÁL ALEŠ BÁRTA

03.06.2018 ne O4  8,6€ Koncertná sieň SF, 16.00 h

Aleš Bárta organ
   
   
Johann Sebastian Bach    Tokáta a fúga d mol, BWV 565
Chorálové prelúdium Wachet auf, ruft uns die Stimme, BWV 645
Prelúdium a fúga G dur, BWV 541
Felix Mendelssohn Bartholdy    Sonáta č. 1 f mol, op. 65
César Franck    Prelúdium, fúga a variácie op. 18
Léon Boëllmann    Gotická suita, op. 25
Otmar Mácha    Smútočná tokáta
Svadobná tokáta

 

Organová tvorba zabezpečuje Johannovi Sebastianovi Bachovi trvalý post božstva zoslaného na zem. Vo weimarskom období sa Bach
intenzívne zaoberal organovou hudbou, experimentoval a často podával šokujúce informácie o možnostiach využitia impozantného
nástroja. Organové dielo Felixa Mendelssohna Bartholdyho je skromnejšie z hľadiska počtu diel, aj z hľadiska zvukovosti. Sonáty
sú však delikátne a majstrovsky prepracované. César Franck sa ocitol medzi mlynskými kameňmi: na jednej strane bol bytostne
oddaný Bachovi, na strane druhej chcel do svojej tvorby integrovať zvukové novinky, ktoré stavbou organov vo Francúzsku inšpiroval
Aristide Cavaillé-Coll. Franckovo dielo je napriek tomu vzácne vyvážené. Cavaileé-Coll ovplyvnil aj Léona Boëlmanna v jeho najvýraznejšom titule - v Gotickej suite s preslávenou tokátou. Zvukové možnosti nových modelov organu zručne využívajú aj autori hudby
20. storočia, smerujúci k sonoristickému experimentu - tak ako je tomu v prípade Otmara Máchu.

O4 - ORGANOVÝ RECITÁL ALEŠ BÁRTA

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica Slovenská filharmónia

Nám. Eugena Suchoňa 1, 816 01 Bratislava

email: vstupenky@filharmonia.sk

Otváracie hodiny

Otvorené v pracovných dňoch

po 9.00 - 14.00 h , ut - pia 13.00 - 19.00 h
a vždy hodinu pred koncertom v mieste jeho konania

Študentom, dôchodcom, zdravotne postihnutým a držiteľom Kariet EURO<26, ISIC, ITIC a držiteľom preukazu Bratislava Card poskytuje Slovenská filharmónia zľavy.

Zľavy je možné uznať po preukázaní sa príslušným dokladom pri kúpe vstupeniek v pokladni Slovenskej filharmónie.

 

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy a Bratislava Card.

Pozor: vrátenie vstupného je možné iba v prípade zmeny termínu alebo zrušenia koncertu.