K6 - KLAVÍRNY RECITÁL ANDREY YAROSHINSKY

22.05.2018 ut K6  10€ Malá sála SF, 19.00 h

Andrey Yaroshinsky klavír
   
   
Alexander Skriabin    24 prelúdií, op. 11
Sergej Rachmaninov    Etudes-tableaux, op. 33
Etudes-tableaux, op. 39

 

Klavírne prelúdiá Alexandra Skriabina sú vedomým a transparentným nadväzovaním na obdobný cyklus Fryderyka Chopina. Brilantnosť
na jednej strane a výrazovosť na strane druhej vytvára z obidvoch cyklov dynamický celok. Platí to aj v prípade dvoch cyklov projektu Etudy - Obrazy Sergeja Rachmaninova. Podobne, ako Transcendentálne etudy Franza Liszta, ukážu silu jedine ako celok, ako klavírna symfonická suita. A podobne, ako Lisztove Etudy vyjadrujú Rachmaninove Etudy - Obrazy programové zámery, v ktorých sa odrážajú rôzne senzorické vnemy sveta.

K6 - KLAVÍRNY RECITÁL ANDREY YAROSHINSKY

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica Slovenská filharmónia

Nám. Eugena Suchoňa 1, 816 01 Bratislava

email: vstupenky@filharmonia.sk

Otváracie hodiny

Otvorené v pracovných dňoch

po 9.00 - 14.00 h , ut - pia 13.00 - 19.00 h
a vždy hodinu pred koncertom v mieste jeho konania

Študentom, dôchodcom, zdravotne postihnutým a držiteľom Kariet EURO<26, ISIC, ITIC a držiteľom preukazu Bratislava Card poskytuje Slovenská filharmónia zľavy.

Zľavy je možné uznať po preukázaní sa príslušným dokladom pri kúpe vstupeniek v pokladni Slovenskej filharmónie.

 

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy a Bratislava Card.

Pozor: vrátenie vstupného je možné iba v prípade zmeny termínu alebo zrušenia koncertu.