HS1 - DRUŽECKÝ, GAVLOVIČ

09.01.2018 ut HS1  8€ Malá sála SF, 19.00 h

Juraj Družecký a Hugolín Gavlovič - hudba a slovo slovenského klasicizmu kriticky hrané a čítané v 21. storočí

Lotz Trio
Róbert Šebesta
basetový roh I.
Ronald Šebesta basetový roh II.
Sylvester Perschler basetový roh III.
Silvester Lavrík umelecký prednes
   
   
Juraj Družecký    Divertissement pour trois Cor de Basset (tematický výber)
Hugolín Gavlovič    Valaská škola mravúv stodola

HS1 - DRUŽECKÝ, GAVLOVIČ

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica Slovenská filharmónia

Nám. Eugena Suchoňa 1, 816 01 Bratislava

email: vstupenky@filharmonia.sk

Otváracie hodiny

Predaj abonentiek na 69. koncertnú sezónu 2017/ 2018:
21.8. - 14.9.2017 Prednostný predaj celosezónnych abonentiek pre abonentov zo sezóny
2016/ 2017 (abonentku zo sezóny 2016/ 2017 prosíme predložiť)
18.9. - 06.10.2017 Voľný predaj abonentiek pre všetkých záujemcov

Predaj vstupeniek:
04.09.2017 Začína sa predaj vstupeniek na mimoriadne koncerty v septembri a októbri 23.09., 21.10.2017
09.10.2017  Začína sa predaj vstupeniek na jednotlivé koncerty v sezóne 2017/ 2018 a voľný výber koncertov

v pracovných dňoch
po 9.00 - 14.00 h , ut - pia 13.00 - 19.00 h
a vždy hodinu pred koncertom v mieste jeho konania

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy a Bratislava City Card.

Pozor: vrátenie vstupného je možné iba v prípade zmeny termínu alebo zrušenia koncertu.