FESTIVAL VOCE MAGNA

Jednotné vstupné: 6,- €, zľavnené vstupné: 4,- €Abonentné vstupenky neplatia.

Víťazný zbor z medzinárodnej súťaže Voce Magna
Univerzitný spevácky zbor Pécs, Maďarsko
Mužský zbor Gradski Brodosplit, Chorvátsko
Kantiléna, ČR

FESTIVAL VOCE MAGNA

Cash registers and ticket reservations

Pokladňa ŠKO Žilina

Dolný Val 47, Žilina


Opening hours

V pracovných dňoch 7.00 - 18.00, v deň koncertu do 18.50.