DE12 - FIBICH, SUCHOŇ, JANÁČEK

31.05.-01.06.2018 štv-pia DE12  11,8€ Koncertná sieň SF, 19.00 h

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
James Judd
dirigent
Jozef Chabroň zbormajster
Jan Vacík tenor
   
   
Zdeněk Fibich    Komenský, slávnostná predohra, op. 34
Eugen Suchoň    Žalm zeme podkarpatskej, kantáta op. 12, ESD 65
Leoš Janáček    Sinfonietta

 

Zdeněk Fibich - najskôr ospevovaný, neskôr zabudnutý, v súčasnosti - zdá sa - znovu objavovaný. Uvedenie slávnostnej predohry Komenský
je raritou; Fibich v úvode cituje v duchu Bedřicha Smetanu chorál z kancionálu českého mysliteľa a pedagóga. Expresívna kantáta
Žalm zeme podkarpatskej Eugena Suchoňa je dodnes jedným z vrcholov hudobnej produkcie v novodobých dejinách Slovenska.
Leoš Janáček odkryl v kontexte českej a moravskej hudobnej kultúry celkom novú polohu. Ignoroval naivné národné buditeľstvo a aktivoval
dušu človeka a jeho hudobného sveta. Intonácia ľudskej reči, jej spontánna afektivita, ľudová pieseň, tanec stáli v centre pozornosti
moravského autora. Jeho poetické krédo kulminovalo v impozantnej Sinfoniette s fascinujúcim obsadením plechových dychových nástrojov
v úvode a v závere.

DE12 - FIBICH, SUCHOŇ, JANÁČEK

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica Slovenská filharmónia

Nám. Eugena Suchoňa 1, 816 01 Bratislava

email: vstupenky@filharmonia.sk

Otváracie hodiny

Otvorené v pracovných dňoch

po 9.00 - 14.00 h , ut - pia 13.00 - 19.00 h
a vždy hodinu pred koncertom v mieste jeho konania

Študentom, dôchodcom, zdravotne postihnutým a držiteľom Kariet EURO<26, ISIC, ITIC a držiteľom preukazu Bratislava Card poskytuje Slovenská filharmónia zľavy.

Zľavy je možné uznať po preukázaní sa príslušným dokladom pri kúpe vstupeniek v pokladni Slovenskej filharmónie.

 

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy a Bratislava Card.

Pozor: vrátenie vstupného je možné iba v prípade zmeny termínu alebo zrušenia koncertu.