DE11 - GINASTERA, GULDA, POULENC

16.-17.05.2018 str-štv DE11  11,8€ Koncertná sieň SF, 19.00 h

Vážení abonenti, návštevníci pravidelných piatkových koncertných cyklov BE a E, dovoľujeme si vás informovať o presune abonentného koncertu z prevádzkových dôvodov z piatka 18. 05. 2018 /E11/ na stredu 16. 05. 2018 Zakúpené abonentky a vstupenky Vám platia na nový termín koncertu, t. j. na stredu 16. 05. 2018.


Ospravedlňujeme sa vám za prípadné komplikácie súvisiace s uvedeným presunom koncertu.

Ďakujeme za pochopenie

 

Slovenská filharmónia

 

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Leoš Svárovský
dirigent
Jozef Chabroň zbormajster
Sebastien Hurtaud violončelo
   
   
Alberto Ginastera    Estancia, suita z baletu
Friedrich Gulda    Koncert pre violončelo a dychový orchester
Francis Poulenc    Lane, hudba k baletu

 

Balet bol pre účastníkov zápolení o novú hudobnú poetiku 20. storočia obrovskou výzvou. Nánosy amorfných štruktúr hudby
konca 19. storočia odblokovali disciplínu rytmu a metra, závislosť na možnostiach ľudského tela. Balety vznikali sťa by na bežiacom páse. V prípade diela Alberta Ginasteru pribúda ešte pridaná hodnota v podobe sviežeho etnického podtónu. Friedrich Gulda síce balety nepísal, ale jeho klavírna hra a aj jeho príležitostné kompozície vnášajú do hudby 20. storočia občas „chuligánske" prvky. Francis Poulenc mal napriek traumám z bipolárnej poruchy osobnosti takisto zmysel pre hravý humor; príkladom je aj balet Lane, v ktorom delikátne kritizuje nebezpečnú duchovnú biedu človeka.

DE11 - GINASTERA, GULDA, POULENC

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica Slovenská filharmónia

Nám. Eugena Suchoňa 1, 816 01 Bratislava

email: vstupenky@filharmonia.sk

Otváracie hodiny

Otvorené v pracovných dňoch

po 9.00 - 14.00 h , ut - pia 13.00 - 19.00 h
a vždy hodinu pred koncertom v mieste jeho konania

Študentom, dôchodcom, zdravotne postihnutým a držiteľom Kariet EURO<26, ISIC, ITIC a držiteľom preukazu Bratislava Card poskytuje Slovenská filharmónia zľavy.

Zľavy je možné uznať po preukázaní sa príslušným dokladom pri kúpe vstupeniek v pokladni Slovenskej filharmónie.

 

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy a Bratislava Card.

Pozor: vrátenie vstupného je možné iba v prípade zmeny termínu alebo zrušenia koncertu.