ZMIERENIE ALEBO DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH

Veselohra o zmierení, dobrodružstve, hrách lásky a náhody.

Miesto: Nová budova SND,

Réžia: Juraj Nvota
Dramaturgia: Darina Abrahámová
Scéna: Tomáš Rusín
Kostýmy: Zuzana Štefunková - Rusínová

 

Grófka Elisa Hrabovská: Petra Vajdová
Orieška, školský učiteľ: Marián Geišberg
Miluša, jeho dcéra: Dominika Kavaschová
Barón Kostrovický: František Kovár
Ľudovít, jeho syn: Milan Ondrík
Rohoň, zememerač: Dano Heriban
Capková, grófkina komorná: Jana Oľhová
Suchay, grófkin úradník: Vladimír Obšil
Pišta, husár baróna Kostrovického: Richard Autner, poslucháč VŠMU
Tomáš: Michal Koleják, poslucháč VŠMU
Jano: Martin Ďurkáč, poslucháč VŠMU
Dora: Júlia Oľhová, poslucháčka VŠMU
Kata: Viktória Predanóciová, poslucháčka VŠMU
Prvý sluha: Pavol Šimun, poslucháč VŠMU
Druhá slúžka: Barbora Andrešičová, poslucháčka VŠMU
Ženci a žnice: Jana Labajová, poslucháčka VŠMU, David Uzsák, poslucháč VŠMU, Tomáš Magát, poslucháč VŠMU, Barbora Drozdová, poslucháčka VŠMU

 

Palárikove svetlé veselohry, nepochybne oveľa viac ako jeho knižné a zabudnuté romantizujúce historické drámy, oprávnene neschádzajú zo slovenských javísk poháňané smiechovou silou publika. V čase, keď klasik žil a tvoril, sme ešte profesionálne slovenské divadlo nemali, zato sme už mali komédie ako túto, ktoré sa s optimistickým jasom hlásili k osvieteneckým možnostiam aj ambíciám divadla ako morálnej i zábavnej inštitúcie. Palárik v tom rozpor nevidel, jeho viera v divadlo je nákazlivá, poučená žánrom svetovej komédie, a pritom nastoľuje národné témy, myšlienku tolerancie a znášanlivosti... národnostnej, triednej, ale aj mužsko-ženskej, rodovej. Nehanbí sa za svoj idealizmus, naivná idyla je u neho čírou radosťou. Palárik propaguje ideály prirodzenosti v protiklade k štylizovanej, smiešnej vyumelkovanosti. Skostnatenosť, nadutosť a stereotypy sú smiešne, ale zmena je možná, ak podľahneme čaru vývoja, harmónie a ústretovej komunikácie. Zmierenie nie je iba podaním si rúk znepriatelených strán, ale aj poznaním, zmierením sa s našimi vlastnými predsudkami. Tak sa určite pohneme skôr a lepším smerom, ako keď budeme bedákať, konštruovať konšpiračné teórie, obviňovať a útočiť. Dobrodružstvom nie je iba dnes tak aktuálne, pikantné skrývanie vlastnej identity pri hrách lásky, ale aj pripustenie možnosti, že všetko sa môže po mnohých „trapasoch", trápnostiach a trápeniach napokon dobre skončiť. Nie iba v komédii, ale aj v živote, v ktorom to, že sme individuálne aj kolektívne „iní", môže byť príťažlivou šancou. Na dobrodružné zmierenie, čiže na zdravie! Egészégedre!

Dĺžka predstavenia: 2 hodiny 50 minút s prestávkou

Dátumy podujatí
25.3.2018 nedeľa 18:00 hod. Pridať do kalendára Kúpiť
3.4.2018 utorok 19:00 hod. Pridať do kalendára KúpiťRezervovať
4.4.2018 streda 10:00 hod. Pridať do kalendára KúpiťRezervovať
7.4.2018 sobota 19:00 hod. Pridať do kalendára KúpiťRezervovať
2.5.2018 streda 19:00 hod. Pridať do kalendára KúpiťRezervovať

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica historická budova SND

Gorkého 2 (vchod z Jesenského ulice), Bratislava


Otváracie hodiny

Pokladnica historická budova SND,
Hviezdoslavovo nám. (vchod z Jesenského ulice)
Po - Ne: 2 hodiny pred každým predstavením uvedeným v historickej budove SND

Elektronickou vstupenkou sa možno preukázať aj pomocou mobilného zariadenia.

Pokladnica nová budova SND

Pribinova 17 (vchod z Olejkárskej ulice) , Bratislava


Otváracie hodiny

tel. č.: 02/204 72 298, 299

OTVÁRACIE HODINY V POKLADNICIACH SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO DIVADLA
POČAS DIVADELNEJ SEZÓNY

Po - Pi:  8.00 - 19.00 hod., v prípade neskorších predstavení až do začiatku predstavenia
So - Ne: 9.00 - 12.00 a 14.00 - 19.00 hod., v prípade neskorších predstavení až do začiatku predstavenia

Elektronickou vstupenkou sa možno preukázať aj pomocou mobilného zariadenia.