POPOLUŠKA

Operná rozprávka

Dĺžka predstavenia: 100 min.

Premiéra: 23.1.2015

Odkazy: web stránka podujatia, detail podujatia na stránke inštitúcie

Spoločná producia Bábkového divadla v Košiciach a Štátneho divadla Košice

Popoluška talianskeho skladateľa G. Rossiniho je projektom dvoch profesionálnych košických divadelných inštitúcií - opery Štátneho divadla Košice a Bábkového divadla. Po hudobnej stránke sa jedná o majstrovské dielo, ktorého kvality preveril čas i diváci a príbeh zaznávanej siroty s dobrým srdcom je všeobecne známy aj zo slovenských reálií - nakoniec vlastnú rozprávkovú verziu poznáme aj z Dobšinského zbierky Prostonárodných slovenských povestí. Napriek tomu, že príbeh o Popoluške je notoricky známy z televíznych a filmových spracovaní, predsa len je operná verzia trochu odlišná. Vyznačuje sa nielen originálnym motivickým spracovaním, ale predovšetkým vynikajúcim hudobným pretlmočením a humorom, ktorý je podporený netradičným spojením dvoch diametrálne odlišných divadelných žánrov - opery a bábkového divadla. Tieto dva zdanlivo nezlučiteľné svety sú osobitým spojením tradičného sveta bábkohercov v polohe herecky-animátorskej a čarovného sveta opery reprezentovaného speváckymi výkonmi sólistov - všetko v sprievode živého orchestra. Snaha inscenátorov spočíva vo vytvorení pútavej, nekaždodennej a vskutku originálnej inscenácie, ktorá je určená a blízka predovšetkým detskému divákovi. Táto rozprávka prekročí bežné prevádzkové kritériá oboch divadelných inštitúcií, hravou a jednoduchou edukatívnou formou poodhalí zložité zákutia opery - to všetko v jeden večer a na jednom javisku.

 

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Denná pokladňa

Hlavná 58, 04277 Košice
infolinka: 055/ 2452269
email: sales@sdke.sk

Otváracie hodiny

Storno vstupeniek uznávame len v prípade zrušenia alebo zmeny podujatia.

Denná pokladňa

Pondelok - Piatok : 9.00 -12.30 / 13.00 - 17.30

Sobota : 9.00 - 13.00

-------------------------------------------------------------------

ako aj 1 hodinu pred predstavením - Večerná pokladňa

 

Inštitúcia prijíma poukážky DOXX Plus, Edenred Ticket Multi, Edenred Ticket Compliments a Le Cheque Dejeuner.