PREDANÁ NEVESTA

Autor: Bedřich Smetana Komická opera v troch dejstvách v českom jazyku.

Na predstavenie 21.6.2018 platí špeciálna júnová zľava na 1. a 2. kategóriu vo výške 30%, ktorá je v systéme nastavená automaticky a CENA VSTUPENKY JE UŽ PO ZĽAVE 30%.

 

Dirigenti: Robert Jindra, Ondrej Olos
Režisér:
Pavel Mikuláštík
Scéna:
Frank Chamier
Kostýmy:
Jana Hurtigová
Zbormajster:
Pavol Procházka

 

Mařenka: Eva Hornyáková, Adriana Kučerová
Jeník:
Tomáš Juhás, Pavol Bršlík
Kecal:
Jozef Benci
Krušina:
Ján Ďurčo
Ludmila:
Eva Šeniglová
Mícha:
František Ďuriač
Háta:
Denisa Šlepkovská
Vašek:
Ivan Ožvát
Principál:
Igor Pasek
Esmeralda:
Katarína Polakovičová
Indián:
Juraj Peter

 

 

Pri istej príležitosti označil Bedřich Smetana svoju Predanú nevestu za hračku, čím mal na mysli jej ľahší, komediálny žáner, ktorý popri veľkých a vážnych autorských projektoch vnímal ako akési kompozičné rozptýlenie. Spolu s komediálnou poetikou vkročila do tohto diela i idea národného, o ľudové tradície sa opierajúceho hudobného divadla. Skladateľ potreboval štyri verzie, aby z ľudového komediantstva vytvaroval špecifickú českú opernú veselohru.


 

Dĺžka predstavenia: 2 hodiny 50 minút s jednou prestávkou

 

 

 

 

 

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica historická budova SND

Gorkého 2 (vchod z Jesenského ulice), Bratislava


Otváracie hodiny

Pokladnica historická budova SND,
Hviezdoslavovo nám. (vchod z Jesenského ulice)
Po - Ne: 2 hodiny pred každým predstavením uvedeným v historickej budove SND

Elektronickou vstupenkou sa možno preukázať aj pomocou mobilného zariadenia.

Pokladnica nová budova SND

Pribinova 17 (vchod z Olejkárskej ulice) , Bratislava


Otváracie hodiny

tel. č.: 02/204 72 298, 299

OTVÁRACIE HODINY V POKLADNICIACH SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO DIVADLA
POČAS DIVADELNEJ SEZÓNY

Po - Pi:  8.00 - 19.00 hod., v prípade neskorších predstavení až do začiatku predstavenia
So - Ne: 9.00 - 12.00 a 14.00 - 19.00 hod., v prípade neskorších predstavení až do začiatku predstavenia

Elektronickou vstupenkou sa možno preukázať aj pomocou mobilného zariadenia.