STÁLA VÝSTAVA „DEJINY RUSÍNOV NA SLOVENSKU“

Výstava verejnosti poukazuje na silnú historickú prepojenosť každodenného života Rusínov s prostredím severovýchodného Slovenska (novodobé dejiny Rusínov, kultúra odievania, stravovania, remeselnej výroby, sakrálneho a ľudového umenia, historických súčasných publikácií o Rusínoch a pre Rusínov.

Výstava verejnosti poukazuje na silnú historickú prepojenosť každodenného života Rusínov s prostredím severovýchodného Slovenska (novodobé dejiny Rusínov, kultúra odievania, stravovania, remeselnej výroby, sakrálneho a ľudového umenia, historických súčasných publikácií o Rusínoch a pre Rusínov.

STÁLA VÝSTAVA „DEJINY RUSÍNOV NA SLOVENSKU“

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Múzeum rusínskej kultúry

Prešov


Otváracie hodiny

Pondelok - piatok od 9.30 do 15.00 h.

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy.