STÁLA VÝSTAVA „DEJINY RUSÍNOV NA SLOVENSKU“

30.12.2016 - 31.12.2018

Výstava verejnosti poukazuje na silnú historickú prepojenosť každodenného života Rusínov s prostredím severovýchodného Slovenska (novodobé dejiny Rusínov, kultúra odievania, stravovania, remeselnej výroby, sakrálneho a ľudového umenia, historických súčasných publikácií o Rusínoch a pre Rusínov.

Výstava verejnosti poukazuje na silnú historickú prepojenosť každodenného života Rusínov s prostredím severovýchodného Slovenska (novodobé dejiny Rusínov, kultúra odievania, stravovania, remeselnej výroby, sakrálneho a ľudového umenia, historických súčasných publikácií o Rusínoch a pre Rusínov.

STÁLA VÝSTAVA „DEJINY RUSÍNOV NA SLOVENSKU“
Dátumy podujatí
30.12.2016 piatok 23:46 hod. Pridať do kalendára

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Múzeum rusínskej kultúry

Prešov


Otváracie hodiny

Pondelok - piatok od 9.30 do 15.00 h.

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy.