ĽUDSKÝ HLAS

20., 24., 27., 31.3.2016, po/ pia , HA2 pre MŠ IIa, IIb, IIc, IId  Malá sála SF, 10.00 h

Tomáš Boroš, moderátor, scenár
Jozef Chabroň hudobná realizácia
Poslucháči Katedry Hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty UK v Bratislave
  
  

Filharmonická škôlka
   
Ľudský hlas

 

ĽUDSKÝ HLAS

Cash registers and ticket reservations

Pokladnica Slovenská filharmónia

Nám. Eugena Suchoňa 1, 816 01 Bratislava

email: vstupenky@filharmonia.sk

Opening hours

in working days
Mo 9.00 - 14.00 h , Tu - Fri 13.00 - 19.00 h
and one hour before a concert at a concert venue

Online ticket sale for particular concerts 24 hours daily.