ELVIS PRESLEY SYMPHONY

Vstupné 12,- 14,- 16,- €. Abonentné vstupenky A platia len 26. 1. 2017

Petr Chromčák, dirigent, ČR
Igor Fábera, hoboj
Petr Vondráček, spev, ČR
skupina Lokomotíva, ČR

 

Peter Breiner
Elvis Goes Baroque pre hoboj, čembalo a sláčiky

Elvis Presley Symphony
piesne Elvisa Presleyho s orchestrom v úprave Víta Fialu

 

ELVIS PRESLEY SYMPHONY

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladňa ŠKO Žilina

Dolný Val 47, Žilina


Otváracie hodiny

07.00-10.30 a 11.30 - 18.00hod.