FAUSTOVO PREKLIATIE

Dramatická legenda v štyroch častiach. Poloscénické uvedenie diela. Predstavenie Opery a Baletu SND.

Hudobné naštudovanie: Rastislav Štúr
Dirigent: Rastislav Štúr
Režijná spolupráca: Marián Chudovský
Výtvarná spolupráca: Jaroslav Valek
Zbormajster: Pavel Procházka
Choreografia: Igor Holováč

Marguerite: Monika Fabianová
Faust: Ľudovít Ludha
Méphistophélès: Daniel Čapkovič
Brander: Boris Prýgl
Spoluúčinkuje: Pressburg Singers pod vedením J. Rychlej

 

Jeden z veľkých iniciátorov hudobného romantizmu, francúzsky skladateľ Hector Berlioz, sa zapísal do hudobnej histórie ako veľký vizionár. Dobové publikum ohuroval dovtedy nevídanou zvukovou a harmonickou predstavivosťou i ohromujúcimi zvukovými a časovými rozmermi svojich diel. Prekypoval energiou, temperamentom a do každého umeleckého zápasu sa vrhal s nesmiernym odhodlaním. Vo svojom Faustovom prekliatí vytvoril jedno z prvých zhudobnení Goetheho nesmrteľnej literárnej predlohy, ktorá ho fascinovala. Našiel v nej paralelu vlastného zápasu rozorvanej, osamotenej individuality hľadajúcej vyšší zmysel života. Zápasu, ktorý sa v jeho umeleckej vízii končí tragicky. Jeho dielo nie je operou, ale ani koncertnou skladbou, predstavuje žánrovo zvláštny útvar, ktorý je vždy novou a celkom osobitnou výzvou pre interpretov na ceste k pochopeniu jeho neopakovateľného, magického sveta.

Dĺžka predstavenia: 2 hodiny 15 minút s jednou prestávkou

 

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica historická budova SND

Gorkého 2 (vchod z Jesenského ulice), Bratislava


Otváracie hodiny

Pokladnica historická budova SND,
Hviezdoslavovo nám. (vchod z Jesenského ulice)
Po - Ne: 2 hodiny pred každým predstavením uvedeným v historickej budove SND

Elektronickou vstupenkou sa možno preukázať aj pomocou mobilného zariadenia.

Pokladnica nová budova SND

Pribinova 17 (vchod z Olejkárskej ulice) , Bratislava


Otváracie hodiny

tel. č.: 02/204 72 298, 299

OTVÁRACIE HODINY V POKLADNICIACH SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO DIVADLA
POČAS DIVADELNEJ SEZÓNY

Po - Pi:  8.00 - 19.00 hod., v prípade neskorších predstavení až do začiatku predstavenia
So - Ne: 9.00 - 12.00 a 14.00 - 19.00 hod., v prípade neskorších predstavení až do začiatku predstavenia

Elektronickou vstupenkou sa možno preukázať aj pomocou mobilného zariadenia.