SLOVENSKÉ VIANOCE

Tanečná komédia Slovenské Vianoce je najnovším opusom SĽUK-u. Autorský tím sa pri jeho tvorbe inšpiroval najmä slovenským ľudovým divadlom, ktoré predstavuje nenapodobiteľnú syntézu sakrálnych a profánnych tém. Predstavenie má dve dejstvá.

Dĺžka podujatia: 90 minút

Prvá časť zobrazuje starozákonný príbeh počiatku sveta. Autori zhmotnili do syntézy súčasného a ľudového tanca biblické udalosti od stvorenia svetla a tmy až po vyhnanie Adama a Evy z Raja. Tanec dopĺňa minimalistická projekcia a komické intermezzá Stvoriteľových pomocníkov - anjelov.
Druhá časť pod názvom O tom, čo bolo potom je inšpirovaná zimnými hrami ľudového divadla (Chodenie s hadom, Betlehemci, Narodenie Ježiša Krista, Hra o Herodesovi, Hľadanie nocľahu, Traja králi a Chodenie s kozou) v podobe pestrej koláže komických výstupov, ľudovej hudby, piesní a tancov.

Viac informácií na www.sluk.sk

SLOVENSKÉ VIANOCE