KRÍŽOM-KRÁŽOM

Hudobno-tanečný program Krížom-krážom prezentuje pestrosť domáceho folklóru, obohatenú o komické prvky a hravosť.

Dĺžka podujatia: 90 minút

Predlohu k programu tvoril pôvodný folklórny materiál z etnografických výskumov a ich textových, fotografických, zvukových alebo filmových záznamov. Autori ho doplnili o prvky a javy, príznačné pre ľudovú tvorbu, akými sú improvizácia, teatrálnosť, irónia, grotesknosť, komika, exotika, móda či vplyv tzv. vysokého umenia. Zámerom programu je ukázať štýlovú a regionálnu rôznorodosť spolu s umelecko-estetickým potenciálom, ktorý folklór môže mať aj pre súčasného diváka.

KRÍŽOM-KRÁŽOM