SUNSET BOULEVARD (R. BILLY WILDER)

Sunset Blvd. ▪ dráma/film-noir ▪ 1950 ▪ USA ▪ 115´ ▪ OV (ang.) + ST (cz) ▪ MP 12


Réžia: Billy Wilder
Scenár: Billy Wilder, Charles Brackett, D.W. Marshman, Jr.
Kamera: John F. Seitz
Hrajú: William Holden, Gloria Swanson, Erich von Stroheim, Nancy Olson, Fred Clark, Franklyn Farnum
Distribútor/práva: filmotéka

Počnúc nezabudnuteľnou úvodnou scénou až po nevyhnutné naplnenie tragického osudu je film dokonalou výpoveďou o temnej a zúfalej stránke Hollywoodu. Všetci túžia po niečom, čo nemôžu získať, ale so sebazničujúcim odhodlaním sa o to stále pokúšajú. Neuznávaný scenárista a zabudnutá hviezda tvoria nesúrodý, no zároveň v niečom si veľmi podobný ústredný tandem, ktorý sa bije, aj keď tuší, že nikdy nevyhrá. Toto je Hollywood a kto sa dobrovoľne položí, prestáva existovať. Pozor: máte poslednú príležitosť vidieť film na veľkom plátne v reštaurovanej verzii.

 

SUNSET BOULEVARD (R. BILLY WILDER)

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladňa Kino Lumiére

Špitálska 4, 81108 Bratislava

email: kinolumiere@sfu.sk

Otváracie hodiny

Pokladňa kina:

  • je otvorená denne 30 minút pred začiatkom prvého predstavenia;
  • zatvára sa päť minút po začatí posledného predstavenia dňa;
  • je spravidla otvorená minimálne v čase 18.00 - 20.00.