ALLEGRETTO ŽILINA 2018

Hlavným organizátorom festivalu Allegretto Žilina je Hudobné centrum.     Vstupné: 6,- € Platia abonentky SFKU

Klavírny recitál
Yu Nitahara, klavír (Japonsko)


F. Chopin Scherzo č. 3 op. 39
R. Schumann Karneval op. 9
---
J. N. Hummel Klavírne septeto d mol op. 74

Spoluúčinkujúci: Ivica Gabrišová (flauta), Igor Fábera (hoboj), Viliam Vojčík (lesný roh), Veronika Kubešová (viola), Pavol Mucha (violončelo), Filip Jaro (kontrabas)

 

ALLEGRETTO ŽILINA 2018

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladňa ŠKO Žilina

Dolný Val 47, Žilina


Otváracie hodiny

V pracovných dňoch 7.00 - 18.00, v deň koncertu do 18.50.