ALLEGRETTO ŽILINA 2018

Hlavným organizátorom festivalu Allegretto Žilina je Hudobné centrum.       Vstupné: 8,- 10,- 12,- € Platia abonentky SFKU

Slovenský mládežnícky orchester

Benjamin Bayl, dirigent (Holandsko-Austrália)
Stanislav Masaryk, trúbka (Slovenská republika)


P. Machajdík Ako vietor v dunách
J. Haydn Koncert pre trúbku a orchester Es dur Hob. VIIe:1
---
F. Schubert Symfónia č. 6 C dur D. 589

 

ALLEGRETTO ŽILINA 2018

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladňa ŠKO Žilina

Dolný Val 47, Žilina


Otváracie hodiny

V pracovných dňoch 7.00 - 18.00, v deň koncertu do 18.50.