SLOVENSKÉ OSMIČKY

Nový diskusný program Činohry SND v Modrom salóne prevedie divákov kľúčovými slovenskými „osmičkovými" rokmi 20. storočia. Od rozpadu rakúsko-uhorskej monarchie až po samostatnú Slovenskú republiku.

Diskusný program Činohry SND v Modrom salóne prevedie divákov kľúčovými slovenskými „osmičkovými" rokmi 20. storočia. Od rozpadu Rakúsko - Uhorskej monarchie až po samostatnú Slovenskú republiku.

Každý mesiac sa spolu s renomovanými historikmi z Historického ústavu SAV, z univerzít a vysokých škôl, Ústavu pamäti národa či s historikmi zo zahraničia, ale i sociológmi, divadelnými či filmovými teoretikmi, historikmi umenia pozrieme na motívy rozhodnutí politikov pri dejinných udalostiach, na ich osobné pohnútky a najmä na to, aký vplyv mali tieto rozhodnutia na život bežného človeka, na kultúrny i spoločenský rozvoj. Slovenské osmičky odhalia divákom tie zákutia v histórii, o ktorých sa veľa nehovorí a prinesú nové pohľady vnímania jednotlivých nielen politických udalostí v zaujímavých súvislostiach. Aké boli teda zmeny v spoločnosti, ktoré sprevádzali medzníky našej formujúcej sa krajiny?

 

Moderátorom diskusných večerov bude Tomáš Hudák.

Dĺžka predstavenia: 1 hodina 30 minút bez prestávky

Témy diskusií:
1918 Na troskách monarchie (streda 17. 1. 2018)
1928 Dekáda demokracie(streda 21. 2. 2018)
1938 Na prahu vojny (štvrtok 22.3. 2018)
1948 V znamení kosáka a kladiva (17.4. 2018)
1958 Pred (železnou) oponou za oponou
1968 Nádej rozdrvená tankami
1978 Vek nehybnosti / So Sovietskym zväzom ... a nikdy inak!
1988 Rok pred zmenou / zmena vo vzduchu
1998 Východ alebo západ?
2008 A čo bolo (ďalej)

21. 2. 2018 o 19.30 hod.
Slovenské osmičky - Dekáda demokracie (1928)
Hostia: Dušan Kováč (Historický ústav SAV), Henrieta Moravčíková (Fakulta architektúry STU), Tomáš Jahelka (Filozofická fakulta, Trnavská univerzita)
Moderátor: Tomáš Hudák

22. 3. 2018 o 19.30 hod.
Slovenské osmičky- Na prahu vojny (1938)
Hostia: Martina Fiamová (Historický ústav SAV), Bohunka Koklesová (Vysoká škola výtvarných umení), Miroslav Lysý (Právnická fakulty Univerzity Komenského)
Moderátor: Tomáš Hudák

17. 4. 2018 o 19.30 hod.
Slovenské osmičky- V znamení kosáka a kladiva (1948)
Hostia: Martin Ciel (Filmová fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave), Štefan Šutaj (Spoločensko vedný ústav SAV, Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach), Marek Syrný (Múzeum SNP, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici)
Moderátor: Tomáš Hudák

23.5. o 19.30 hod.
Slovenské osmičky - Pred (železnou) oponou za oponou (1958)
Hostia: Vladimír Zvara (Filozofická fakulta Univerzity Komenského), Adam Hudek (Historický ústav SAV), Juraj Marušiak (Ústav politických vied SAV)
Modreátor: Tomáš Hudák

19.6. o 19.30 hod.
Slovenské osmičky - Nádej rozdrvená tankami (1968)
Hostia: Jana Plichtová (Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK), Stanislav Sikora (Historický ústav SAV), Peter Jašek (Ústav pamäti národa)
Moderátor: Tomáš Hudák

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica historická budova SND

Gorkého 2 (vchod z Jesenského ulice), Bratislava


Otváracie hodiny

Pokladnica historická budova SND,
Hviezdoslavovo nám. (vchod z Jesenského ulice)
Po - Ne: 2 hodiny pred každým predstavením uvedeným v historickej budove SND

Elektronickou vstupenkou sa možno preukázať aj pomocou mobilného zariadenia.

Pokladnica nová budova SND

Pribinova 17 (vchod z Olejkárskej ulice) , Bratislava


Otváracie hodiny

tel. č.: 02/204 72 298, 299

OTVÁRACIE HODINY V POKLADNICIACH SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO DIVADLA
POČAS DIVADELNEJ SEZÓNY

Po - Pi:  8.00 - 19.00 hod., v prípade neskorších predstavení až do začiatku predstavenia
So - Ne: 9.00 - 12.00 a 14.00 - 19.00 hod., v prípade neskorších predstavení až do začiatku predstavenia

Elektronickou vstupenkou sa možno preukázať aj pomocou mobilného zariadenia.