K5 - KLAVÍRNY RECITÁL STEPHEN HOUGH

17.04.2018 ut K5  10€ Malá sála SF, 19.00 h

Stephen Hough klavír
   
   
Claude Debussy    Obrazy / Images, 2. diel
Robert Schumann    Fantázia C dur, op. 17
Claude Debussy     Obrazy / Images, 1. diel
Ludwig van Beethoven    Sonáta č. 23 f mol, op. 57 Appassionata

 

Veľmi obľúbenou témou diskusií o umení je vzájomná väzba hudby a obrazu. Je možné hľadať na maliarskom plátne farebné „sonáty" a „symfónie"? Je naopak možné pretaviť maliarovu statickú impresiu do toku hudobného diela? Claude Debussy povýšil tieto otázniky na jeden zo základov jeho prelomovej poetiky. Vo svojom farebnom počutí však mohol nadviazať aj na svojich predchodcov, na Fryderyka Chopina a Roberta Schumanna. Schumannova farbistá, bravúrna a členitá Fantázia zasa nadväzuje na obdobné koncepty Ludwiga van Beethovena. Jeho Sonáta f mol je jedným z prvých vulkánov v teréne klavírnej sonáty. Jej popularita takisto spočíva v jej energii, vyvolávajúcej vizuálne predstavy.

K5 - KLAVÍRNY RECITÁL STEPHEN HOUGH

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica Slovenská filharmónia

Nám. Eugena Suchoňa 1, 816 01 Bratislava

email: vstupenky@filharmonia.sk

Otváracie hodiny

Otvorené v pracovných dňoch

po 9.00 - 14.00 h , ut - pia 13.00 - 19.00 h
a vždy hodinu pred koncertom v mieste jeho konania

Študentom, dôchodcom, zdravotne postihnutým a držiteľom Kariet EURO<26, ISIC, ITIC a držiteľom preukazu Bratislava Card poskytuje Slovenská filharmónia zľavy.

Zľavy je možné uznať po preukázaní sa príslušným dokladom pri kúpe vstupeniek v pokladni Slovenskej filharmónie.

 

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy a Bratislava Card.

Pozor: vrátenie vstupného je možné iba v prípade zmeny termínu alebo zrušenia koncertu.