ĽUDOVKA POD KUPOLOU (SLÁVNOSTNÝ KONCERT K 25. VÝROČIU SR)

ŠfK, Stanislav Vavřínek • Ľudová hudba FS Zemplín

Dĺžka predstavenia: 2:00

Program:
T. Andrašovan: Tance zo Slovenska
E. Suchoň: Preletel sokol, suita z cyklu Obrázky zo Slovenska
A. Harvan: Slovenské ľudové piesne v symfonickom prevedení

ĽUDOVKA POD KUPOLOU (SLÁVNOSTNÝ KONCERT K 25. VÝROČIU SR)

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladňa Dom umenia

Moyzesova 66, 040 01 Košice - Staré Mesto

email: vstupenky@sfk.sk

Otváracie hodiny

Pondelok - Štvrtok: 14.00 - 17.00 hod.
Vstupenková pokladňa: 055 2453 123
Umelecká prevádzka: 055 2453 133

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy.