AB2 - BALAKIREV, RACHMANINOV, RAVEL

09.-10.11.2017 štv-pia AB2  15,12€  Koncertná sieň SF, 19.00 h

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Sascha Götzel
dirigent
Jozef Chabroň zbormajster
Daniel Kharitonov klavír


Milij Balakirev   
Islamey, orientálna fantázia, op. 18
Sergej Rachmaninov    Rapsódia na Paganiniho tému, op.43
Maurice Ravel    Dafnis a Chloé, suity z baletu č. 1 a 2

   
Milij Balakirev zohrával mimoriadne záslužnú rolu pri formovaní silného proruského skladateľského zoskupenia v 19. storočí (Mocná hŕstka). Jeho tvorba  stojí v tieni jeho estetických a organizačných aktivít; fantázia Islamey je však výnimkou. Originálna verzia pre klavír je „nehrateľnou" inšpiráciou, preto existuje v hýrivej orchestrálnej verzii. Medzi technicky mimoriadne exponované diela patria aj klavírne skladby Sergeja Rachmaninova. Klavírny koncert c mol je napriek tomu častým a vítaným hosťom na koncertných pódiách celého sveta. Balet sa stal v búrlivej prvej tretine 20. storočia jedným z  dominujúcich žánrov. Nenechal ľahostajným ani senzitívneho Mauricea Ravela; jeho baletná verzia mýtického príbehu a dve suity z baletu Dafnis a Chloé dnes patria medzi preferované divadelné aj koncertné tituly.

AB2 - BALAKIREV, RACHMANINOV, RAVEL

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica Slovenská filharmónia

Nám. Eugena Suchoňa 1, 816 01 Bratislava

email: vstupenky@filharmonia.sk

Otváracie hodiny

Otvorené v pracovných dňoch

po 9.00 - 14.00 h , ut - pia 13.00 - 19.00 h
a vždy hodinu pred koncertom v mieste jeho konania

Študentom, dôchodcom, zdravotne postihnutým a držiteľom Kariet EURO<26, ISIC, ITIC a držiteľom preukazu Bratislava Card poskytuje Slovenská filharmónia zľavy.

Zľavy je možné uznať po preukázaní sa príslušným dokladom pri kúpe vstupeniek v pokladni Slovenskej filharmónie.

 

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy a Bratislava Card.

Pozor: vrátenie vstupného je možné iba v prípade zmeny termínu alebo zrušenia koncertu.