R2 - THE CLASSICAL MUSIC MANIACS

17.02.2018 so R2  7,5,2€ Koncertná sieň SF, 16,00 h

The Classical Music Maniacs
Jarolím Emmanuel Ružička
umelecký vedúci / husle
Martin Vanek moderátor

R2 - THE CLASSICAL MUSIC MANIACS

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica Slovenská filharmónia

Nám. Eugena Suchoňa 1, 816 01 Bratislava

email: vstupenky@filharmonia.sk

Otváracie hodiny

v pracovných dňoch
po 9.00 - 14.00 h , ut - pia 13.00 - 19.00 h
a vždy hodinu pred koncertom v mieste jeho konania

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy a Bratislava Card.

Pozor: vrátenie vstupného je možné iba v prípade zmeny termínu alebo zrušenia koncertu.