HS2 - KREUTZER, HOFFMANN, MOZART

27.02.2018 ut HS2  10€ Malá sála SF, 19.00 h

Mucha Quartet
     Juraj Tomka
1. husle
     Jozef Ostrolucký 2. husle
     Adam Pechočiak a. h. viola
     Pavol Mucha violončelo
Matúš Veľas hoboj
Katarína Turnerová harfa
Jozef Luptáčik klarinet
Boris Farkaš číta z próz Jána Roznera
  
  
Rodolphe Kreutzer    Kvinteto F dur pre hoboj a sláčikové kvarteto
E. T. A. Hoffmann    Kvinteto c mol preF harfu a sláčikové kvarteto, AV 24
Wolfgang Amadeus Mozart    Klarinetové kvinteto A dur, KV 581

 

Francúzsky huslista, dirigent a skladateľ Rodolphe Kreutzer je známy predovšetkým ako človek, ktorému Ludwig van Beethoven dedikoval slávnu Husľovú sonátu opus 47. Kreutzer je autorom komorných diel, husľových koncertov, 40 opier a predovšetkým kolekcie 24 etud - capricií
pre sólové husle, ktoré sú predchodcom slávneho cyklu Niccola Paganiniho. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann je osobnosťou, ktorá fantazijným videním sveta výrazne ovplyvnila literatúru prvej polovice 19. storočia. Jeho hrdinom bol najmä kapelník Kreisler, ktorý je aj symbolom Hoffmannovej muzikality. Na sklonku krátkeho života si Wolfganga Amadea Mozarta doslova podmanil basetový roh, predchodca moderného klarinetu. Okrem množstva drobných komorných skladieb mu geniálny autor venoval prekrásne Klarinetové kvinteto A dur.

HS2 - KREUTZER, HOFFMANN, MOZART

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica Slovenská filharmónia

Nám. Eugena Suchoňa 1, 816 01 Bratislava

email: vstupenky@filharmonia.sk

Otváracie hodiny

Otvorené v pracovných dňoch

po 9.00 - 14.00 h , ut - pia 13.00 - 19.00 h
a vždy hodinu pred koncertom v mieste jeho konania

Študentom, dôchodcom, zdravotne postihnutým a držiteľom Kariet EURO<26, ISIC, ITIC a držiteľom preukazu Bratislava Card poskytuje Slovenská filharmónia zľavy.

Zľavy je možné uznať po preukázaní sa príslušným dokladom pri kúpe vstupeniek v pokladni Slovenskej filharmónie.

 

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy a Bratislava Card.

Pozor: vrátenie vstupného je možné iba v prípade zmeny termínu alebo zrušenia koncertu.