HM5 - MOZART, REJCHA, SUCHOŇ, BARBER, LIGETI

6.3.2018 19:00

06.03.2018 ut HM5  8€ Malá sála SF

Miesto: Malá sála Slovenskej filharmónie,

Slovenské dychové kvinteto
Tomáš Jánošík
flauta
Igor Fábera hoboj
Jozef Luptáčik klarinet
Peter Kajan fagot
Viliam Vojčík lesný roh
  
  
Wolfgang Amadeus Mozart    Divertimento B dur č. 14, KV 270
Antonín Rejcha    Kvinteto Es dur č. 2, op. 88
Eugen Suchoň    Serenáda pre dychové kvinteto op. 5
Samuel Barber    Letná hudba pre dychové kvinteto, op. 31
György Ligeti    Šesť bagatel pre dychové kvinteto

 

Žáner dychového kvinteta píše svoju históriu už niekoľko stáročí. Je obdobou sláčikového kvarteta, takže súpis kompozícií pre tento útvar je naozaj bohatý a pestrý. Mimoriadne intenzívne sa dychové kvinteto a iné útvary dychovej harmónie všeobecne vyvíjali počas 18. storočia. Mozartovo Divertimento je originálne písané pre dychové sexteto bez klarinetov, Antonín Rejcha však v duchu francúzskej tradície už realizoval partitúru pre päť nástrojov. Počas 19. storočia nastal útlm, aby sa v 20. storočí opäť kolotoč rozbehol na plné obrátky: diela Eugena Suchoňa, Samuela Barbera a Györgya Ligetiho sú majstrovskými príspevkami do tohto žánru.

HM5 - MOZART, REJCHA, SUCHOŇ, BARBER, LIGETI
Dátumy podujatí
6.3.2018 utorok 19:00 hod. Pridať do kalendára Kúpiť

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica Slovenská filharmónia

Nám. Eugena Suchoňa 1, 816 01 Bratislava

email: vstupenky@filharmonia.sk

Otváracie hodiny

Predaj abonentiek na 69. koncertnú sezónu 2017/ 2018:
21.8. - 14.9.2017 Prednostný predaj celosezónnych abonentiek pre abonentov zo sezóny
2016/ 2017 (abonentku zo sezóny 2016/ 2017 prosíme predložiť)
18.9. - 06.10.2017 Voľný predaj abonentiek pre všetkých záujemcov

Predaj vstupeniek:
04.09.2017 Začína sa predaj vstupeniek na mimoriadne koncerty v septembri a októbri 23.09., 21.10.2017
09.10.2017  Začína sa predaj vstupeniek na jednotlivé koncerty v sezóne 2017/ 2018 a voľný výber koncertov

v pracovných dňoch
po 9.00 - 14.00 h , ut - pia 13.00 - 19.00 h
a vždy hodinu pred koncertom v mieste jeho konania

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy a Bratislava City Card.

Pozor: vrátenie vstupného je možné iba v prípade zmeny termínu alebo zrušenia koncertu.