HM5 - MOZART, REJCHA, DIDI, BARBER, LIGETI

06.03.2018 ut HM5  8€ Malá sála SF

Slovenské dychové kvinteto
Tomáš Jánošík
flauta
Igor Fábera hoboj
Jozef Luptáčik klarinet
Peter Kajan fagot
Viliam Vojčík lesný roh
  
  
Wolfgang Amadeus Mozart    Divertimento B dur č. 14, KV 270
Antonín Rejcha    Kvinteto Es dur č. 2, op. 88
Vojtech Didi  Dychové kvinteto  
Samuel Barber    Letná hudba pre dychové kvinteto, op. 31
György Ligeti    Šesť bagatel pre dychové kvinteto

 

Žáner dychového kvinteta píše svoju históriu už niekoľko stáročí. Je obdobou sláčikového kvarteta, takže súpis kompozícií pre tento útvar je naozaj bohatý a pestrý. Mimoriadne intenzívne sa dychové kvinteto a iné útvary dychovej harmónie všeobecne vyvíjali počas 18. storočia. Mozartovo Divertimento je originálne písané pre dychové sexteto bez klarinetov, Antonín Rejcha však v duchu francúzskej tradície už realizoval partitúru pre päť nástrojov. Počas 19. storočia nastal útlm, aby sa v 20. storočí opäť kolotoč rozbehol na plné obrátky: diela Eugena Suchoňa, Samuela Barbera a Györgya Ligetiho sú majstrovskými príspevkami do tohto žánru.

HM5 - MOZART, REJCHA, DIDI, BARBER, LIGETI

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica Slovenská filharmónia

Nám. Eugena Suchoňa 1, 816 01 Bratislava

email: vstupenky@filharmonia.sk

Otváracie hodiny

Otvorené v pracovných dňoch

po 9.00 - 14.00 h , ut - pia 13.00 - 19.00 h
a vždy hodinu pred koncertom v mieste jeho konania

Študentom, dôchodcom, zdravotne postihnutým a držiteľom Kariet EURO<26, ISIC, ITIC a držiteľom preukazu Bratislava Card poskytuje Slovenská filharmónia zľavy.

Zľavy je možné uznať po preukázaní sa príslušným dokladom pri kúpe vstupeniek v pokladni Slovenskej filharmónie.

 

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy a Bratislava Card.

Pozor: vrátenie vstupného je možné iba v prípade zmeny termínu alebo zrušenia koncertu.