M11 - ROSSINI

16.02.2018 pia M11  10,8€ Koncertná sieň SF, 19.00

Slovenský filharmonický zbor, a cappella

Jozef Chabroň dirigent
Mária Porubčinová soprán
Eva Garajová
alt
Jozef Gráf
tenor
Tomáš Šelc
bas
Jana Nagy-Juhász klavír
Tomáš Nemec klavír
Marek Štrbák organ


  
Gioachino Rossini    Petite messe solennelle

 

Svoje duchovné kompozície síce Gioacchino Rossini s neskrývanou trpkosťou označil za „hriechy staroby", napriek tomu stále žijú na koncertných
pódiách. Operný mág sa po parížskych triumfoch rozhodol s jeho milovanou operou skoncovať a plánoval užívať si skladateľský
dôchodok. Neubránil sa však objednávkam zo strany jeho ctiteľov. V roku 1863 to bol impulz zo strany grófa Alexisa Pillet-Willa, ktorý pre svoju manželku Louise u Rossiniho objednal omšový cyklus. Tak vznikla Petite messe solenelle, Rossiniho pôvabný vklad do mešca slávnostných omšových
diel, známych pod pojmom „missa solemnis".

M11 - ROSSINI

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica Slovenská filharmónia

Nám. Eugena Suchoňa 1, 816 01 Bratislava

email: vstupenky@filharmonia.sk

Otváracie hodiny

Predaj abonentiek na 69. koncertnú sezónu 2017/ 2018:
21.8. - 14.9.2017 Prednostný predaj celosezónnych abonentiek pre abonentov zo sezóny
2016/ 2017 (abonentku zo sezóny 2016/ 2017 prosíme predložiť)
18.9. - 06.10.2017 Voľný predaj abonentiek pre všetkých záujemcov

Predaj vstupeniek:
04.09.2017 Začína sa predaj vstupeniek na mimoriadne koncerty v septembri a októbri 23.09., 21.10.2017
09.10.2017  Začína sa predaj vstupeniek na jednotlivé koncerty v sezóne 2017/ 2018 a voľný výber koncertov

v pracovných dňoch
po 9.00 - 14.00 h , ut - pia 13.00 - 19.00 h
a vždy hodinu pred koncertom v mieste jeho konania

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy a Bratislava City Card.

Pozor: vrátenie vstupného je možné iba v prípade zmeny termínu alebo zrušenia koncertu.