FESTIVAL VOCE MAGNA

Jednotné vstupné: 6,- €, zľavnené vstupné: 4,- €Abonentné vstupenky neplatia.

Víťazný zbor z medzinárodnej súťaže Voce Magna
Univerzitný spevácky zbor Pécs, Maďarsko
Mužský zbor Gradski Brodosplit, Chorvátsko
Kantiléna, ČR

FESTIVAL VOCE MAGNA

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladňa ŠKO Žilina

Dolný Val 47, Žilina


Otváracie hodiny

V pracovných dňoch 7.00 - 18.00, v deň koncertu do 18.50.